திருநெல்வேலி ஜானகிராம் ஹோட்டலுக்கு விருது

திருநெல்வேலி ஜானகிராம் ஹோட்டலுக்கு விருது
திருநெல்வேலியில் சுத்தம் சுகாதாரம் ஆரோக்கியம் இவற்றிற்கு உத்தரவாதம் என்று உணவுத் துறையின் மூலம் வழங்கும் விருது இந்த ஆண்டு ஸ்ரீ ஜானகிராம் ஹோட்டல் க்கு மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளதுகுறிப்பாக இந்த விருதில் உச்ச மதிப்பிலான ஐந்து நட்சத்திர மதிப்புகள் ஜானகிராமன் ஹோட்டலுக்கு நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் வழங்கியுள்ளார்நெல்லை சந்திப்பில் முக்கிய அடையாளமாக திகழ்வது ஒன்று ஸ்ரீ ஜானகிராம் ஹோட்டல் தற்பொழுது உணவு சுகாதாரத்திலும் முதன்மையாக உள்ளது என்பது நிரூபணமாகியுள்ளது ஸ்ரீ ஜானகிராம் குடும்பத்திற்கு வாழ்த்துக்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *