ஷீபா மருத்துவமனை அதிநவீன கேத்லேப் திறப்பு விழா

அதிநவீன கேத்லேப் திறப்பு விழா.
Video…..

#SHIFAHOSPITAL #NELLAI நெல்லை ஷீபா மருத்துவமனையில் அதிநவீன தொழில்நுடபத்துடன் கூடிய ஆர்டிஸ் ஒன் கேத்லேப் திறப்பு விழா நடைபெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial