பொருட்காட்சியில் மாநகராட்சி அரங்கை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு பார்வையிட்டார்

பொருட்காட்சியில் மாநகராட்சி அரங்கை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு பார்வையிட்டார்

<iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/MDr0CV0PrxM” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial