டிக்-டாக் மூலம் இணைந்த ஜோடி – விஷம் குடிப்பு

டிக்-டாக் மூலம் இணைந்த ஜோடிக்கு சோதனை

காதலி திருமணமானவர் என தெரிந்ததால் பாளை ஆட்டோ டிரைவர் விஷம் குடிப்பு

நெல்லை புதிய பஸ் நிலையத்தில் பரபரப்பு சம்பவம்

நெல்லை, ஜூன் 24- ஆட்டத்தை பார்த்து அந்த

இருந்த பெண் வேறு ஒருவரின் பயணிகள் சிலர் பார்த்து விட்டு, நெல்லையில் டிக்..டாக்… பெண்ணுக்கு மரியபுஷ்பராஜ் காதலன் நிலை கண்டு காதலியும் தற்கொலை முயற்சி மனை வியா? என அவரால் ஏன் இந்த பெண் இப்படி கிடக் மூ லம் காத லில் விழுந்த லைக்போட் பதிலுக்கு அவரும்

தாங்கமுடியவில்லை.

கிறார். ஆளை பார்த்தால் வசதி ஜோடி, காதலி திருமணமான நன்றி தெரிவித்து லைக் போட்

அந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து யான பெண் மாதிரி தெரிகிறது… வர் என தெரிந்ததால் விஷம் டுள்ளார்.

மீளமுடியாத அவர் நேற்று திடீ அய்யோ பாவம்… என்றபடி குடித்தார். அவரை பார்க்க இவர்கள் டிக்டாக் பழக்கத் அந்த பெண் மதுரை மாவட்ட

லில் அந்த பெண் யார், எப்ப ரென வீட்டில் வைத்து விஷம் அங்குள்ள கடையில் சோடா வந்த காதலி பஸ் நிலையத்தில் தால் 6மாதத்திற்குமுன் அவர்க டம் திருமங்கலத்தை சேர்ந்த

டி பட்டவர், அவர் குடும்ப குடித்தார். உடனே அவரை வாங்கி முகத்தில் தெளித்துள் தற் கொலைக்கு முயன்றார். ளிடையே காதல் ஏற்பட்டது. சங் கீதா (20) என தெரிய வந்

பின்னணி என்ன? என விசா பாளை ஐகிரவுண்டு மருத்துவம் ள னர். ஆனால் அவர் கண் இந்த சம்பவம் பரபரப்பை திடீரென்று ஒரு நாள் மரிய தது. அதன் பிறகு அவர் கள்

ரிப்போம், நல்ல பெண்ணாக னையில் சேர்த்தனர். அவரது திறந்து பார்க்கவில்லை. அப் ஏற்படுத்தி உள்ளது, புஷ்பராஜ் அந்த பெண்ணுக்கு மனம் விட்டு பேசினர். தின

இருந்தால் திருமணம் செய்து நிலைமை மோசமாக உள்ளது. போதுதான் சங்கீதா விஷம் பாளை இலந்தைகு ளம் லைக் போட்டுள்ளார். அதில், மும் இருவரும் போனில் பேசா

வைக்கிறோம் என பெற்றோர் காதலன் விஷம் குடித்த செய்தி குடித்திருப்பது தெரியவந்தது. மாரியம்மன் கோயில் தெரு உங்கள் நடனம் நன்றாக உள் மல் இருக்கமாட்டார்கள்.

கூறியிருக்கிறார்கள்.

எப்படியோ சங்கீதா விற்கு இதைத்தொடர்ந்து பஸ் நிலைய அருள்செல்வம் மகன் மரிய ளது. அதை நாள் முழுக்க பார்த் காதல் நெருக்கத்தால்

பெற்றோரும், மரியபுஷ் ப தெரிந்து விட்டது. உடன டி போலீசாரிடம் தெரிவித்தனர். புஷ் பராஜ்(22). சொந்தமாக துக் கொண்டு இருக்கவேண் கட்டுண்ட அவர்கள் காதல்

ராஜிம் சங்கீதா பற்றி ரகசிய யாக அவர் திருமங்கலத்திலி அவர்கள் சங்கீதாவை மீட்டு ஆட்டோ வைத்து தொழில் டும்போல் இருக்கிறது என்று வானில் சிறகடித்து பறந்த

விசாரணையில் இறங்கினர். இந்து ஐகிரவுண்ட் மருத்துவம் ஐகிரவுண்ட் மருத்துவமனை செய்து வந்தார். இவருக்கு ஜெள்ளு விட்டுள்ளார். இதை னர். மரியபுஷ் பராஜ் காத

சங்கீதாதான் தனது மனைவி னைக்கு விரைந்து வந்தார். யில் சேர்த்தனர். அவரது நிலை செல்போனில் டிக்டாக் பார்க் அறிந்த அந்த பெண்ணும், நீங்க லியை பார்க்க அடிக்கடி திரு

என்று கற்பனை உலகில் இங்கு காதலன் மயங்கிய நிலை மையும் மோச, கும் பழக்கம் உண்டு. அதில் ளும் பாட்டுக்கு நன்றாக வாய் மங்க லம் சென்று விடுவார்.

மிதந்து கொண்டிருந்த மரிய யில் இருப்பதை பார்த்த அவர் இதுகுறித்து பாளை பெரு நன் றாக பாட்டுக்கு வாய் அசைத்து ஆடுகிறீர்கள். உங்கள் அங்கு பல இடங்களில் சுற்றி உட ன டி யா க தி ரு ம ண ம் புஷ்பராஜுக்கு அந்த செய்தி கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதார். மாள் புரம் போலீசாரும், அசைத்து டான்ஸ் ஆடிய ஆட்டம் பாட்டமும் எனக்கு திரிந்துள் ள னர். அது போல் செய்து கொள்ளும்படி கேட் பேரிடியாக வந்தது. சங்கீதா அதன்பிறகு அங்கிருந்து வெளி மேலப்பாளையம் போலீசா பெண் கள் வந்தால், அதை பிடித்துள்ளது என அவரும் காதலி சங்கீதாவும் காதலனை டுள்ளார். மரியபுஷ்பராஜும் ஏற்கனவே திருமணமானவர் யேறிய அவர் நேராகபுதிய பஸ் ரும் தனித்தனியாக வழக்குப் வரவேற்று இவர் லைக் போடு லைக் போட்டுள்ளார். பார்க்க பஸ் பிடித்து நெல்லை அவர் மீது உயிரையே வைத் என்றும் ஒரு குழந்தை இருப்ப நிலையம் வந்தார். அங்கு ஓரி திந்து விசாரித்து வருகிறார் வாராம்.

இப்படி இருவரும் மாற்றி வந்து விடுவார். இவர்களின் திருந்ததால் திருமணத்திற்கு தும் தெரியவந்தது. இதையறிந்து டத்தில் அமர்ந்து தான் ஏற்க கள். இந் நி லை யில் மதுரை மாற்றி லைக் போட அதன்பி காதல் நெருக்கத்தால் சங்கீதா சம்மதித்துள்ளார்.

மரியபுஷ் பராஜிக்கு உலகமே னவே வாங்கி வந்த விஷத்தை காதல் ஜோடி தற்கொ மாவட்டத்தை சேர்ந்த இளம் றகு செல்போன் மூலம் பேசத் கர்ப்பிணி ஆனார். 5 மாதம் இது குறித்து அவர் பெற் இருண்டுபோய் விட்டது. நாம் எடுத்து குடித்து மயங்கி விழுந் லைக்கு முயன்ற சம்பவம் பரப் பெண் ஒரு வ ரின் டான் ஸ் தொடங்கினர். அப் போது ஆகி விட் ட தா ல் த ன் னை றோரிடம் தெரிவித்தார். முத காதலித்து, திருமணம் செய்ய தார். அப்போது பஸ் ஏற வந்த ரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *